18 March 2010

The age of stupid :(

"Una dintre legile naturale fundamenta­le este cea de-a doua lege a termodinamicii, care arată că energia tinde în mod natural de la o stare de organizare mai complexă spre o stare de mică organizare, de la o stare de înaltă diferenţiere la o stare de slabă diferenţiere. Cu alte cu­vinte, universul este un proces de dezagregare. Exemplul frecvent folosit pentru a descrie acest proces este cel al unui rîu care în mod natural curge la vale. E nevoie de energie şi muncă — pompe, ecluze şi oameni care cară găleţi — pentru a inversa acest proces, pentru a ne întoarce la izvoare, pentru a duce apa înapoi în vîrful dealului. Iar această energie tre­buie să vină de undeva din altă parte. Un sistem de energie trebuie să sece pentru a menţine altul. Pînă la urmă, după le­gea a doua a termodinamicii, după miliarde şi miliarde de ani, universul se va încetini treptat pînă cînd va atinge cel mai de jos punct, ca o „mîzgă" amorfă, total dezorganizată, total nediferenţiată, în care nu se mai întîmplă nimic. Aceas­tă stare de completă dezorganizare şi nediferenţiere este nu­mită entropie." M. Scott Peck


 
link


Kesha - Ke$ha - Tik Tok (Official Music Video) - Awesome video clips here


=>