09 September 2006

"Iată-l pe maestrul Nicolae Filoteanu în ipostază de septuagenar „avansat”: 76 de ani! I-a fost dat să vadă lumina zilei la născut la 22 ianuarie 1919, în satul Unceşti, comuna Buneşti, judeţul Suceava, din „Ţara de Sus” a marelui Voievod Ştefan, zonă binecuvântată de Domnul cu oameni mari şi rari, vestiţi creatori de frumos. Eminescu, Sadoveanu, George Enescu, pictorii Petre Achiţenie şi Ion Grigore – colegi de generaţie – sunt doar câteva dintre numele care au ilustrat aceste plaiuri.


Fiu de gospodari harnici, a fost crescut de mic în spiritul muncii şi al cinstei. Satul, cu întreaga lui zestre spiritual-morală („Eu cred că veşnicia s-a născut la sat” – Lucian Blaga), l-a înnobilat şi i-a condus paşii fără nici o abatere. După încheierea şcolii dn satul natal, urmează cursurile Liceului Teoretic Nicu Gane din Fălticeni, trecând prin experienţa dramatică a unei „schimbări de lume”.


Deoarece talentul la desen i-a fost remarcat încă din clasele primare, a răspuns chemării inimii şi, în anul 1948, devine student al Institutului de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din Bucureşti, avându-i ca dascăli pe marii maeştri Nicolaie Dărăscu, Camil Ressu, Gheorghe Şaru şi Ion Marşic.


În anul absolvirii (1954) devine membru al Uniunii Artiştilor Plastici pentru că lucrarea sa de diplomă a intrat în Expoziţia Anuală de Stat, ceea ce i-a confirmat valoarea profesională. A fost repartizat la Liceul de Arte Plastice Nicolae Tonitza din Bucureşti, devine apoi lector şi conferenţiar la Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu. Perioada 1960-1990, când activitatea didactică s-a îmbinat perfect şi armonios cu activitatea de creaţie din atelier, i-a rezolvat în cel mai fericit chip „destinul artistic”. Exigenţele mereu sporite ale predării erau de natură să-l stimuleze pe pictorul retras în atelierul de creaţie după orele de curs. Activitatea desfăşurată în Institutul de Arte Plastice în domeniul perfecţionării profesorilor din învăţământul preuniversitar care predau educaţia artistică plastică a fost una dintre cele mai mari realizări din anii de trudă didactică a pictorului Nicolae Filoteanu. Din nefericire pentru pictor, dar din fericire pentru învăţământul artistic plastic de toate gradele, Nicolae Filoteanu a desfăşurat şi o activitate de îndrumare a învăţământului artistic. În 1959, este numit inspector principal pentru învăţământul artistic-plastic în Ministerul Învăţământului. În această funcţie lucrează până în 1970 şi se ocupă de învăţământul preuniversitar de artă şi de predarea desenului în învăţământul preşcolar, primar, gimnazial şi liceal. În 1975, devine inspector general al artelor din învăţământul superior (arte plastice, muzică, artă teatrală).
Impresionantul palmares artistic (participări la expoziţii oficiale de stat, expoziţii personale şi de grup, lucrări în muzee şi colecţii de artă din ţară şi străinătate etc.) realizat între anii 1950 şi 2005 – cincizeci şi cinci de ani calendaristici! – se constituie într-o dovadă cu mare putere probantă şi confirmă calitatea de excepţie a maestrului Nicolae Filoteanu.


Preferinţele pentru marile valori clasice, tradiţionale, dar şi atenţia cuvenită acordată celor mai noi procedee şi tehnici ale picturii moderne ce s-au dovedit majore şi perene reprezintă cea mai sigură şi întregită cale a creării frumosului artistic. Nicolae Filoteanu nu s-a lăsat nici o clipă ispitit de dorinţa „de-a fi original cu orice preţ“, convins fiind că originalitatea trebuie să fie căutată în adâncurile spirituale ale fiecărui creator de artă.


Sentimentul naturii – în spiritul motivului popular al comuniunii om-natură specific culturii române – este permanent şi plenar în pictura sa, mai ales în peisaje, inspirat alese şi cu artă recreate pe pânză. Poezia naturii, în numeroasele sale forme de expresie, cântă şi încântă în toate tablourile inspirate (sau imaginate) din frumuseţile spaţiului nostru matrice. Solemna alternanţă a celor patru anotimpuri este magistral surprinsă, cu atât mai mult cu cât pictorul are în vedere atât „minunile“ primordiale lăsate nouă de Cel-de-Sus, cât şi frumuseţile adăugate de mâna omului.


În afară de pictură, învăţământ şi administraţie ministerială, pictorul Nicolae Filoteanu este şi un împătimit cercetător în teoria artelor plastice. A publicat numeroase seturi de diapozitive cu broşură-text teoretic pe teme de limbaj plastic etc., cu mijloace de expresie specifice.Este autorul a trei manuale de Educaţie artistică plastică pentru clasele a V-a, a VI-a şi a VII-a.
Omul, pictorul, teoreticianul Nicolae Filoteanu – în linii generale, acelaşi de cincizeci de ani, deschis, iubitor de oameni şi gata să-i ajute, moldovean blând şi înţelegător, artist „robace“, gata, pentru arta sa, de orice sacrificii, filosof într-ale vieţii, generos şi umanist convins, mereu însetat de autocunoaştere şi autodepăşire prin muncă etc. – reprezintă expresia vie a personalităţii sale."


Augustin Macarie, 2005


Aceasta a fost pe scurt viata marelui pictor si a dragului meu bunic Nicolae Filoteanu.

0 comments:

Post a Comment